Week van de Werkstress 2015

Een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Signalen zoals slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Maar het kunnen de druppels zijn die de emmer doen overlopen. Het is belangrijk dat deze signalen bij jezelf of, als leidinggevende bij je medewerkers worden herkend. Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress en het stimuleren van werkplezier is belangrijker dan ooit. Daarom is sinds mei 2014 vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een meerjarige campagne voor de aanpak van werkstress.check-je-werkstress-week.jpg

Om deze campagne kracht bij te zetten vindt van 16 tot en met 20 november de Week van de Werkstress plaats. Minister Asscher en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen samen met werkgevers en werknemers werkstress bespreekbaar maken en aanpakken. Het doel van de week is om zoveel mogelijk landelijke aandacht te krijgen voor thematiek van werkstress en om werkgevers en werknemers op te roepen in actie te komen en ze hierbij te ondersteunen.

Wilt u als werkgever ook deelnemen aan de Check je Werkstress Week? Stuur dan een mail naar: nederland_fop@osha.europa.eu. Alle ideeën staan open.

Meer informatie staat op de website http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/check-je-werkstress#