FAQ

Wat doet een vitaliteitscoach?

Als vitaliteitscoach begeleid ik werknemers bij het verkrijgen van een gezond, vitaal en energiek lichaam. Als zij lekker in hun vel zitten, voelen ze zich vanzelfsprekend beter. Zowel mentaal als lichamelijk!
Ik ga met mensen in gesprek en al pratende formuleren we een doel. Dat kan bijvoorbeeld zijn: beter slapen, van hoofdpijn afkomen, minder vermoeid zijn. Maar ook afvallen of meer conditie krijgen.
Ik geef hen inzicht in hun eigen situatie en laat zien welke stappen zij kunnen nemen om die te veranderen als zij nu niet tevreden zijn. Die stappen maken we concreet en passen die direct in de praktijk toe.
Zo breng ik samen met uw werknemers veranderingen aan in hun voeding, beweging en/of stress-level. Zij een vitalere levensstijl, en u gezondere en productievere werknemers! En ik ben de stok achter de deur die ervoor zorgt dat er ook echt iets gebeurt.

Meer over mijn vitaliteitscoaching

Wat is vitaliteit?

Een synoniem voor vitaliteit is levenskracht. Vrij vertaald betekent dit: energie (kracht) om te leven (Latijnse woord voor Vita).
Kijk je naar de relatie tussen vitaliteit en gezondheid, fysiek en mentaal, dan wil het zeggen dat je niet ziek bent en je fit voelt. Maar dat niet alleen. Vitaliteit reikt verder. Ook de emotionele ontwikkeling en zingeving aan het leven zijn van belang.

Daarom wordt vaak gezegd dat vitaliteit betrekking heeft op zowel het lichaam, hoofd, hart als ziel. Deze 4 onderdelen zijn op een positieve manier in balans wanneer je vitaal bent. Je blaakt van de energie, beschikt over mentale veerkracht, staat positief in het leven, ervaart levensvreugde, hebt doorzettingsvermogen en bent bevlogen.
Kortom: je zit lekker in je vel, straalt en kunt de hele wereld moeiteloos aan. Als vitaliteitscoach help ik uw werknemers om dat stadium te bereiken.

Meer over mijn vitaliteitscoaching

Waarom moet ik kiezen voor jóuw vitaliteitscoaching?

Ik spreek zowel uw taal als werkgever, als de taal van uw werknemers. Ik ben geen manager, collega of partner en dus vrij van jargon. Hierdoor ben ik laagdrempelig om mee te praten. De connectie is er eerder, waardoor er snel vertrouwen ontstaat. Dit leidt uiteindelijk tot sneller resultaat. Ik neem medewerkers zoveel mogelijk mee, úit het kantoor, even naar een heel andere omgeving. Vaak is dat buiten.

Maar ik ben ook van de ‘harde’ kant: ik kom zelf uit het bedrijfsleven, ik weet wat er speelt en waar het om draait. Ik verlies dus absoluut de bedrijfsbelangen niet uit het oog wanneer ik werknemers coach.

Werkt vitaliteitscoaching echt?

Ja. Dit is zelfs bewezen!
LINK TOEVOEGEN

Wat zijn mijn tarieven voor vitaliteitscoaching?

65,- per uur voor enkele afspraken
Trajecten op aanvraag

Kan ik subsidie krijgen voor vitaliteitsbeleid?

Ja, de overheid heeft 20 miljoen subsidie beschikbaar vanuit Europa: Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020). Dit ESF-thema (Europees Sociaal Fonds) richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Precies waar vitaliteitscoaching om draait!

Zie ook: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/07/15/20-miljoen-voor-duurzame-inzetbaarheid

Daarnaast verstrekt Ventureplus voor de branche Zorg & Welzijn een vitaliteitssubsidie tot 5000 euro voor projecten gericht op het langer en gezond aan het werk houden van medewerkers. Ventureplus en De
Friesland Zorgverzekeraar willen investeren in de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van nu, zodat zij ook in de toekomst aan het werk kunnen in Zorg & Welzijn.

Zie ook: venturaplus.nl/media/upload/files/LeafletsubsidiemogelijkhedenenaanbiedingenDI.pdf

Ik kan u ondersteunen en begeleiden bij het aanvragen van subsidie voor uw vitaliteitscoaching!

Hoe kan ik mijn personeel tevreden houden?

Zorg voor een goede relatie tussen werknemers en leidinggevende(n). Als er vertrouwen is, is alles bespreekbaar. Mensen willen gehoord worden! Zorg voor uitdaging maar overbelast niet. Luister naar wat uw medewerker te zeggen heeft. Voldoe aan verwachtingen. Stel vragen als:

  • Wat zijn je doelen?
  • Ben je tevreden met je huidige verantwoordelijkheden?
  • Heb je het gevoel dat je je kan ontwikkelen in onze organisatie?
  • Wat zou je willen verbeteren binnen onze organisatie?
  • Kan ik je helpen?
  • Wat heb je nodig?
  • Hoe was je weekend?
  • Wat was je mooiste klus in ons bedrijf?

Wanneer u uw medewerkers vitaliteitscoaching aanbiedt, laat u zien dat hun welzijn u aan het hart gaat. Niet alleen omdat dat minder ziektekosten met zich meebrengt of omdat ze dan productiever zijn, maar omdat u om hen geeft als mens!

Andere tips: wees creatief en werk eens vanaf een andere locatie. Een-op-een gesprekken zijn heel effectief in de buitenlucht. Wandelcoaching als functioneringsgesprek. Ik kan het u leren!

Wat is wandelcoaching?

Functioneringsgesprek nieuwe stijl. Laat het papierwerk eens los. Dat leidt af van echt contact. Ga samen naar buiten, stel vragen, toon interesse en het gesprek volgt als vanzelf. Dit hoeft niet volgens een protocol of lijst. U zult zien dat dit vernieuwend werkt en creatief maakt. Maak hier een jaarlijkse gewoonte van en u zult zien dat zowel u als uw medewerker ernaar uitkijkt!

Wandelcoaching? En mijn verslaglegging dan?

Laat het papierwerk eens los. Dat leidt af van echt contact. Ga naar buiten, stel vragen, toon interesse en het gesprek volgt als vanzelf. Dit hoeft niet volgens een protocol of lijst. Na afloop maakt uw werknemer een kort verslag van de essentie van het gesprek en de gemaakte afspraken. U zult zien dat dit vernieuwend werkt en creatief maakt. Maak hier een jaarlijkse gewoonte van en u zult zien dat zowel u als uw medewerker ernaar uitkijkt!

Waarom is wandelcoaching zo waardevol?

U voldoet aan de dagelijkse beweegnorm van een half uur per dag matig intensief bewegen. Hierdoor verbeteren geheugen- en hersenfuncties (bron: prof. Dr. Erik Scherder). Lichaam en geest zijn ontwikkeld om te leven in de buitenlucht, dus waarom zou u uzelf en uw medewerkers beperken tot kunstmatige omgevingen?

Ga vaker naar buiten, en voel waarom rechtstreeks daglicht en frisse buitenlicht gezonder en energieker maken! Daarnaast komt er door letterlijk in beweging te komen een gedachtenstroom in beweging. Door samen op pad te gaan, u en uw medewerkers, worden jullie creatief en kunnen jullie een nieuwe weg inslaan. Geen 4 muren, geen bureau tussen jullie in, geen luistervinken op de gang. Praten, luisteren en gehoord worden. Probeer het eens!

U kunt ook een vitaliteitscoach inschakelen om structureel te werken aan het welbevinden van uw medewerker(s). Ook voor u heeft dat vele voordelen.

Wat is het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland?

Het gemiddelde verzuim in 2014 bedroeg 3,9%. Dat is hoger dan het verzuim in 2013 (3,8%). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014.
Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

Vitaliteitscoaching dringt het ziekteverzuim in uw bedrijf aanzienlijk terug. Het effect is bewezen!

Kosten van uw ziekteverzuim berekenen?

Verzuim brengt vaak méér kosten met zich mee dan u zou verwachten. Binnen enkele minuten krijgt u een indicatie van deze kosten via de site www.verzuimkosten.nl.

Wat zijn de oorzaken van ziekteverzuim?

In 2013 was 43% van het langdurig verzuim stressgerelateerd. In 2014 was deze oorzaak onder 25-34 jarigen nóg groter: bijna 50%. ArboNed signaleert in 2014 zelfs dat stressklachten de belangrijkste verzuimoorzaak is onder werknemers jonger dan 25 jaar. Opvallend, aangezien zij nog maar net op de arbeidsmarkt komen kijken.

Vitaliteitscoaching dringt het ziekteverzuim in uw bedrijf aanzienlijk terug. Het effect is bewezen!

Mijn werknemer is vaak ziek, wat nu?

Als uw medewerker steeds vaker ziek is, dan is er iets aan de hand. Ziek door alweer griep? Een verkoudheid die niet overgaat? Rugklachten die steeds terugkeren? Darmklachten?

De klachten zijn vaak het probleem niet. Het is wél een symptoom dat er iets niet goed gaat in zijn/haar leven. Misschien op dit moment, misschien als reactie op een stressvolle situatie een tijdje geleden.

Ga in gesprek. Stel vragen en luister naar wat uw medewerker te zeggen heeft. Ga op zoek naar de oorzaak. Het wérkelijke probleem dat de klachten veroorzaakt. Pas als de werkelijke oorzaak duidelijk is, kan de vicieuze cirkel van vaak ziek zijn doorbroken worden.

U kunt ook een vitaliteitscoach inschakelen om structureel te werken aan het welbevinden van uw medewerker(s). Ook voor u heeft dat vele voordelen.

Mijn werknemer meldt zich ziek na conflict, wat nu?

Als werkgever en werknemer een conflict hebben, kan een situatie uit de hand lopen. Een verstoorde arbeidsrelatie is ziekmakend en telt alleen verliezers. Vanwege een conflict thuisblijven lost het probleem niet op.

Wanneer verhoudingen op scherp staan, frustraties aan beide kanten torenhoog zijn en vertrouwen is verdwenen, is ‘even uitpraten’ vaak niet mogelijk. Een conflict is stress en stress is ziekmakend. Een bedrijfsarts wordt op dat moment niet als onafhankelijk gezien.

Vraag een derde partij, een vitaliteitscoach als mediator. Op neutraal terrein, het liefst in de buitenlucht ga ik in gesprek. Door echt te luisteren kom ik snel tot de kern: daar waar het conflict zit.

Door de juiste vragen te stellen. Door zelf in beweging te komen, komt het conflict in beweging. Dat geeft snel mogelijkheden tot oplossingen.
Dit is slechts het topje van de ijsberg van de voordelen van vitaliteitscoaching!

Mijn werknemer komt steeds te laat, wat nu?

Als uw medewerker steeds te laat komt dan is dat een signaal. Kijk naar de oorzaak: Hoe gaat het thuis? Zijn er zorgen? Slaapproblemen? Financiële problemen? Een ziek gezinslid?
Maar kijk ook naar de werkmotivatie van de medewerker. Wordt hij te zwaar belast? Heeft hij nog uitdaging in zijn werk? Ook te weinig uitdaging kan stress veroorzaken en uiteindelijk lichamelijke en mentale klachten geven.

Tip: vraag niet waarom hij te laat is, maar vraag hoe het thuis gaat en wat hij zou willen verbeteren op de werkvloer. Kom niet met verwijten of advies, maar luister écht naar dat wat hij te vertellen heeft. Door echt te luisteren, oprecht geïnteresseerd te zijn komen er zaken op tafel waarvan je het bestaan niet wist. Neem hiervoor de tijd. 10 minuten bij de koffieautomaat is echt te weinig. Een medewerker wil gehoord worden. Pas daarna kan je iets aan het te laat komen doen.

U kunt ook een vitaliteitscoach inschakelen om structureel te werken aan het welbevinden van uw medewerker(s). Ook voor u heeft dat vele voordelen.

Mijn werknemer is overspannen, wat nu?

Als uw medewerkers overspannen is, dan is dat een signaal. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land.

Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar.

Neem de klachten van je werknemer serieus en laat de vitaliteitscoach met hem of haar in gesprek gaan. Zo komt de werkelijke oorzaak boven tafel en kan de werknemer begeleid worden bij inzicht en herstel.

Ik heb werknemers met schulden, wat nu?

Als uw medewerker schulden heeft dan is dat een signaal. Vaak gaat het nooit om de schuld zelf. Wat is de oorzaak? Alleen financiële ondersteuning is niet de oplossing. Ga in gesprek. Waar is het misgegaan? Wat speelde toen in zijn of haar leven? Een verslaving, verlies, angst?

Vaak is deze persoon in een vicieuze cirkel beland. Door vitaliteitscoaching en het stellen van de juiste vragen kan de werkelijke reden boven komen. Pas daarna komt de aanpak. Niet alleen financieel, maar ook mentaal, zodat het oude patroon niet terugkeert.

Mijn werknemer komt niet opdagen op het werk, wat nu?

Als uw medewerker niet op het werk verschijnt is dat een signaal. Vaak is er niet 1 gebeurtenis waarna dit gebeurt. Wel een bekende druppel van situaties die niet uitgesproken zijn. Ga het gesprek aan. Vraag naar de oorzaak. Hoe gaat het thuis? Luister en vraag door. Als communicatie lastig is laat dan een coach contact opnemen met de werknemer. Mijn werkwijze is bijvoorbeeld dat ik de werknemer mee naar buiten neem in zijn eigen omgeving. In de buitenlucht, tijdens een wandelcoach gesprek komt de werkelijke reden snel op tafel. Praten, luisteren en gehoord worden! Vanuit die positie kunnen er concrete afspraken gemaakt worden.

Mijn werknemer functioneert niet, wat nu?

Als uw medewerker niet functioneert dan is dat vaak al langer een signaal. Wat doe je met een werknemer die de kantjes ervan afloopt? Die te laat komt en vroeg vertrekt? Of die een deel van de taken niet uitvoert?
Misschien zie je er tegenop het gesprek aan te gaan. De medewerker kan zich overvallen voelen, niet gewaardeerd en gewantrouwd. Misschien heeft de werknemer het idee dat hij of zij prima functioneert en van grote waarde is binnen het team.
Hoe zorg je ervoor dat je geen onnodige schade aan de relatie toebrengt? En tegelijkertijd de medewerker ervan overtuigt dat er echt een probleem is dat moet worden opgelost?
1) Ga het gesprek aan en communiceer
2) Vraag naar de werkelijke oorzaak (wat speelt er thuis?) en luister
3) Noem voorbeelden en voorkom welles-nietes spelletjes
4) Vraag bijvoorbeeld hulp in van een coach om de werkelijke reden boven te krijgen

Pas als de werkelijke oorzaak duidelijk is kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden.

Mijn personeel luistert niet, wat nu?

Wat doe je met een werknemer die de kantjes ervan afloopt? Die te laat komt en vroeg vertrekt? Of die een deel van de taken niet uitvoert?
Misschien zie je er tegenop het gesprek aan te gaan. De medewerker kan zich overvallen voelen, niet gewaardeerd en gewantrouwd. Misschien heeft de werknemer het idee dat hij of zij prima functioneert en van grote waarde is binnen het team.
Hoe zorg je ervoor dat je geen onnodige schade aan de relatie toebrengt? En tegelijkertijd de medewerker ervan overtuigt dat er echt een probleem is dat moet worden opgelost?
1) Ga het gesprek aan en communiceer
2) Vraag naar de oorzaak (wat speelt er thuis?) en luister
3) Noem voorbeelden en voorkom welles-nietes spelletjes
4) Vraag bijvoorbeeld hulp in van een coach om de werkelijke reden boven te krijgen

Pas als de werkelijke oorzaak duidelijk is kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden.

Afspraak maken

Ik kom graag vrijblijvend langs om kennis te maken. Neem contact op om direct een afspraak te maken. Ik reageer altijd binnen 24 uur.

Contactformulier